Informationsspridningens stipendier

×

Felmeddelande

Deprecated function: Assigning the return value of new by reference is deprecated i drupal_load() (rad 1374 av /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).

De projekt som finansieras

Delegationen för informationsspridning beviljar informationsspridningens projektstipendier till privatpersoner eller grupper (ej samfund eller föreningar) för framtagande av arbetsplaner som tjänar informationsspridning, närmast som ersättning för kreativt arbete.

Stipendier beviljas för böcker som populariserar information, radio- och TV-program, tidningsartiklar samt informationsprodukter som publiceras i elektronisk form eller andra typer av informationsprodukter. Härutöver beviljas stipendier för att stödja pilotering av informationsspridningens samarbete med fokus på informationsöverföring mellan forskare och beslutsfattande, projekt med vetenskaplig eller konstnärlig inriktning samt till att främja vetenskapsfostran. 

Skönlitterärt material, läroböcker och vetenskaplig forskning faller däremot utanför ramen för stipendierna. Översättningsstöd beviljas bl.a. av FILI vid Finska Litteratursällskapet.

För mera information, se tabellen om projektformer (på finska).

Stipendiernas antal och storlek

Stipendier för informationsspridning beviljas huvudsakligen till stödjande av kreativt arbete och för ett antal arbetsmånader. Projektstipendiernas belopp överensstämmer med storleken av de biblioteksstipendier och -stöd som beviljas till författare och översättare, innefattande LFöPL-andelen.

  • 3 500 euro för två månaders arbete (Obs! Ingen LFöPL-skyldighet)
  • 7 000 euro för fyra månaders arbete
  • 10 000 euro för sex månaders arbete
  • 13 000 euro för åtta månaders arbete

Bara vid specialfall och på motiverade grunder kan stipendierna användas för att täcka kostnader av teknisk art.

Under 2017 delades stipendier ut till ett sammanlagt värde av 290 000 euro. 

Tidsplaner för ansökning och beviljande av stipendierna  

Ansökningstiden för informationsspridningens stipendier är årligen i maj.

Ansökningstiden börjar den 1 maj och slutar kl. 16.00 den sista vardagen i maj.

Vid behov kan sökande skriva ut den elektroniskt ifyllda blanketten till sig själv (den behöver inte längre skickas in i pappersformat). 

Stipendiebesluten fattas i september. Det beviljade stipendiet ska tas emot samma år som det är beviljat.

Övriga stipendier

Övriga viktiga finländska stipendier och priser samt andra nyttiga instanser inom ramen av informationsspridning.  

Eftersom innehållet med informationen kan komma att ändras på sidorna, ber vi dig som besöker våra sidor att informera oss rörande ändringar, felaktigheter eller brister, se kontaktuppgifter.

Mer information

  • Läs vanliga frågor och svar (på finska)
  • Om du har tekniska problem med ifyllande av ansökningsblanketten kontakta helpdesk(at)tsv.fi
  • Mer information i innehålls- eller sakfrågor kring stipendierna får du i första hand av generalsekreterare Reetta Kettunen, tel. 040 733 5935.

Övriga förfrågningar, se kontaktuppgifter.