Statspriser

×

Felmeddelande

Deprecated function: Assigning the return value of new by reference is deprecated i drupal_load() (rad 1374 av /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar varje år de statliga prisen för informationsspridning, på inrådan av delegationen för informationsspridning. Undervisningsministeriet fattade år 1967 beslut om informationsspridningens statspriser. Förslaget på pristagare gjordes åren 1968 - 1971 av prisnämnden, som utnämnts för fyra år. År 1972 grundades delegationen för informationsspridning, som fortsatte arbetet.

Varav för vem?

Prisen ges för förtjänstfullt informationsspridningsarbete i form av kommunikation på vetenskapens, konstens eller teknologins område, kommunikation som bidragit till att öka medborgarnas kunskaper och som gett impulser till samhällsdebatt. Pris ges för aktuella informationsinsatser med produkter som kan vara en högklassig vetenskaplig publikation eller någon annan faktaprodukt. Det kan också ges för förebildlig, långsiktig och mångsidig publikationsverksamhet.

Prisen tillfaller individer eller arbetsgemenskaper. För särskilt meriterat och långvarigt arbete kan ett livsgärningspris för informationsspridning ges. Prisen ges inte för vetenskapliga publikationer som riktar sig till en begränsad krets experter, inte heller för läromedel som riktar sig till en specifik skara läsare. Delegationen inger sina rekommendationer om mottagare av statsprisen till undervisnings- och kulturministeriet i maj, och vinnarna tillkännages normalt i september.

Delegationen fattar varje år beslut om antalet priser och storleken på dem. År 2016 gavs åtta statliga pris. Livsgärningsprisens storlek var 20 000 € vardera, de övriga var på 15 000-20 000 €.

Vem och hur?

Förslag får inlämnas av utgivare, organisationer i branschen, övriga instanser samt enskilda personer.  

Förslag kan lämnas in senast 1 december via förslagsblanketten. Delegationen för informationsspridning ger årligen undervisnings- och kulturministeriet förslag på informationsspridningens statspriser 31.5.

Förslag kan också skickas per e-post eller post, gå till kontaktuppgifter.

Inhemsk facklitteratur

Till förlaget: De verk som föreslås för priset insänds i form av tre eller fyra (3-4) recensionsexemplar till delegationens byrå. Alla verk som tidigare under det gångna året insänts till delegationen är med i bedömningen.

Delegationen påminner förslagsställarna om att det är helt möjligt att sända in verken för bedömning så snart utgivningen har ägt rum.

Förslag om annat än böcker

Förslagen som gäller prisbelöning av tv- och radioprogram, tidningar och tidskrifter, webbtjänster och andra informationsprodukter samt förslagen till mottagare av livsgärningspris inlämnas till delegationens byrå i form av presentationer, jämte motiveringar och eventuellt bakgrundsmaterial.

Delegationen återsänder inte inlämnade presentationer eller recensionsexemplar.

Delegationens medlemmar och generalsekreteraren har också rätt att till bedömning ta sådan faktainformation som inte blivit föreslagen. 

Mer information via kontaktblanketten eller per e-post/telefon, gå till kontaktuppgifter.