Webbenkät om feedback som forskare har fått när de har uppträtt offentligt som sakkunniga

×

Virheviesti

Deprecated function: Assigning the return value of new by reference is deprecated funktiossa drupal_load() (rivi 1374 tiedostossa /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).
1.3.2017

Delegationen för informationsspridning samlar in uppgifter om feedback som forskare har fått när de har uppträtt offentligt som sakkunniga. Med uppträdande avses t.ex. publicering av fackböcker, föredrag vid allmänna seminarier, intervjuer eller artiklar i tidningar, på bloggar eller i sociala medier.

Med hjälp av enkäten samlar man in uppgifter om genom vilka kanaler uppträdanden sker, samt mängden av feedback och vilken slags feedback det handlar om. I enkäten delas feedbacken upp i två olika kategorier, saklig och störande. Saklig feedback är positiv, neutral eller motiverad och konstruktiv kritik. Störande feedback får mottagaren att må dåligt och känna ångest. Den feedback som forskaren får kan vara direkt muntlig eller skriftlig kommunikation och kan förekomma i olika mediekanaler, elektroniska och sociala medier. Störande feedback kan vara fysisk eller innehålla ett fysiskt hot. Den kan även vara riktad mot den sakkunniges närmaste krets eller egendom.

Sakligt motiverade avvikande åsikter eller vetenskapliga tvister är inte sådant som i denna enkät avses som störande feedback.

Den föregående enkäten genomfördes våren 2015.

Enkäten genomförs och svaren behandlas anonymt. Informationen samlas under tiden 1.3. - 31.3.2017

Till webbenkät

Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

Mer information fås från generalsekreteraren Reetta Kettunen, tfn 040 733 5935 eller e-post reetta.kettunen(at)tjnk.fi.

Kategoria: