Verkkokysely tutkijoiden asiantuntijaroolissaan saamasta palautteesta

×

Virheviesti

Deprecated function: Assigning the return value of new by reference is deprecated funktiossa drupal_load() (rivi 1374 tiedostossa /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).
1.3.2017

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) kerää tietoa tutkijoiden saamasta palautteesta silloin kun he esiintyvät asiantuntijoina julkisuudessa.  Esiintymisellä tarkoitetaan esim. tietokirjan julkaisemista, esitelmiä yleisöseminaareissa, haastatteluiden antamista tai kirjoituksia lehdissä, blogeissa tai sosiaalisessa mediassa.

Kyselyssä kerätään tietoa esiintymisen kanavista ja palautteen määrästä ja laadusta. Kyselyssä palaute jaetaan kahteen kategoriaan, asialliseen ja häiritsevään palautteeseen. Asiallinen palaute on positiivista, neutraalia tai perusteltua ja rakentavaa kritiikkiä. Häiritsevä palaute aiheuttaa saajalleen kohtuutonta pahaa mieltä ja ahdistusta. Tutkijan saama palaute voi olla suusanallista tai kirjallista ja se voi esiintyä erilaisissa medioissa, sähköisissä viestimissä ja sosiaalisessa mediassa. Häiritsevä palaute voi olla fyysistä tai sisältää fyysisen uhkauksen. Se voi kohdistua myös asiantuntijan lähipiiriin tai omaisuuteen.

Tutkijan saamat asiallisesti perustellut eriävät mielipiteet tai tieteelliset kiistat eivät ole kyselyssä tarkoitettua häiritsevää palautetta.

Edellinen kysely toteutettiin vuonna 2015.

Verkkokysely toteutetaan anonyymisti. Lomake on auki 1.3. - 31.3.2017.

Linkki kyselyyn

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935 tai sähköpostitse reetta.kettunen(at)tjnk.fi

******

Online survey on feedback experienced by researchers in expert roles

The Committee for Public Information collects data from feedback received by researchers when they appear as experts in public. The meaning of an “appearance” includes publishing non-fiction works, making presentations at public seminars, giving interviews or writing articles in newspapers, magazines, blogs or social media.

The survey collects data about appearance channels and the amount and quality of feedback. The survey divides feedback into two categories: appropriate and inappropriate. Appropriate feedback is positive, neutral or reasoned and constructive criticism. Inappropriate feedback causes unreasonable negativity or distress. The feedback received by researchers may be spoken or written and it may appear in various media, electronic media and social media. Inappropriate feedback may be physical or include a physical threat. It may also target the expert’s property or parties with a close connection to the expert.

The survey does not count appropriately reasoned dissenting opinions or scientific disputes among inappropriate feedback received by researchers.

The previous survey was performed year 2015.

The survey will be conducted anonymously and the responses will be treated anonymously. Information will be collected during 1.3. - 31.3.2017

To the survey

The Committee for Public Information is an expert body attached to the Ministry of Education and Culture. It follows progress in various fields of research, arts and technology and the development of knowledge in Finland and abroad.

For more information, please contact Secretary General Reetta Kettunen, 040 733 5935, reetta.kettunen(at)tjnk.fi

Kategoria: