Tiedotteet

Päätökset tiedonjulkistamisen apurahoista syyskuun alussa

Tiedonjulkistamisen apurahahakemuksien käsittely on parhaillaan käynnissä. Hakemuksia saapui tänä vuonna 401 kpl (v. 2015: 459 kpl). Haetun rahoituksen määrä oli yhteensä 2 817 938 euroa (v. 2015: 3 255 824 euroa). Päätöksistä tiedotetaan syyskuussa.

Esteetön, luova kaupunki

Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas, eduskunnan tulevaisuusvaliokunta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta järjestivät Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa yleisölle avoimia kuulemistilaisuuksia kevään ajan. Aamukuuleminen 3.6.2016 käsitteli luovia ja esteettömiä kaupunkeja.

Kansalaisyhteiskunta

Tutkas aamukuuleminen 13.5.2016: Kansalaisyhteiskunta

Tiedonjulkistamisen apurahahaku 2016

Tiedonjulkistamisen kohdeapurahat ja apurahat tiedonjulkistamisen yhteistoimintaan ovat haussa 1.5. - 31.5.2016.

Tutkas aamukuuleminen: Terveys, talous, teknologia

Tutkaksen aamukuulemisessa 4.3.2016 lähestyttiin vaikeaa ja monimutkaista asiakokonaisuutta: terveydenhuoltoa ja hyvinvointitaloutta.

Tiedon jakaminen luo vaikuttavuutta

Uusi hanke vastuullisesta tiedeviestinnästä ja tekijyydestä tieteessä.

Tutkaksen aamukuulemiset

Tutkaksen, tulevaisuusvaliokunnan ja Tiedonjulkistamisen  neuvottelukunnan Aamukuulemisten sarja käynnistyi 5.2.2016. Joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina (poikkeus 13.5.)  klo 8.30–9.30 järjestettäviä tutkijakuulemisia yhdistää tulevaisuuden ennakointi. Mitä rohkeita ratkaisuja ja työkaluja tutkimus tarjoaa?

Tutkijoiden kokema häirintä: TJNK:n kyselyn tulokset

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) keräsi vuoden 2015 toukokuussa tietoa tutkijoiden saamasta yleisöpalautteesta heidän esiintyessään asiantuntijaroolissa jul-kisuudessa. Kyselyn tulokset on nyt julkaistu.