18.8.2015

Työtä tutkimuksen vaikuttavuuden puolesta

”Tavoitteena on tukea tiedeviestintää ja siten vahvistaa tieteen ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta”, sanoo neuvottelukunnan puheenjohtaja, akateemikko Risto Nieminen.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta on tiedonjulkistamista edistävä ja koordinoiva tiedehallinnon toimija.

18.8.2015

TIETOKIRJA.FI tapahtuma esittelee tietokirjallisuutta yli sadan esiintyjän voimin. Tapahtuma järjestetään jo viidettä kertaa Tieteiden talolla, elokuun 26. - 27. päivinä. Kirjatapahtuman aihe on valta, niin taloudellinen, sotilaallinen kuin kielellinen valta. Kaikkiin keskusteluihin on vapaa pääsy.

18.8.2015

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta toteutti toukokuussa verkkokyselyn  tutkijoiden asiantuntijaroolissaan kokemasta häirinnästä.

Täysiä vastauksia saatiin yhteensä 350. Vastanneiden kokonaismäärä oli 525.

TJNK työstää vastauksia kesän ajan. Tiedotamme tulosten julkaisemisen ajankohdasta ja julkaisutavasta, kun syys saapuu.

18.8.2015

Verkkokysely tutkijoiden asiantuntijaroolissaan kokemasta häirinnästä on julkaistu

Minkälaista on esiintyä asiantuntijana julkisuudessa? Oletko saanut vihapostia? Kokenut häirintää? Uhkailua? Onko sinua painostettu vaikenemaan? Tai tiedätkö ketään häirinnän kohteeksi joutunutta?

Tutkija voi saada asiatonta palautetta esiintyessään julkisuudessa, jopa johtua vihapuheen kohteeksi. Asiantuntijoita ja heidän läheisiään voidaan uhkailla ja omaisuutta tuhota.

18.8.2015

TJNK tiedottaa 17.4.2015

TJNK tekee anonyymin verkkokyselyn tutkijoiden saamasta palautteesta heidän esiintyessään julkisuudessa. Kysely toteutetaan toukokuussa.

Esiintyessään julkisuudessa tutkija voi saada asiatonta palautetta, jopa johtua vihapuheen kohteeksi. Asiantuntijoita ja heidän läheisiään uhkaillaan ja omaisuutta tuhotaan.

Kuinka laajasta ilmiöstä on kyse?

TJNK laatii parhaillaan kyselyä, joka kartoittaa ilmiötä. Anonyymi verkkokysely toteutetaan toukokuussa.

18.8.2015

NordForsk on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen elin, joka rahoittaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja toimii pohjoismaisen tiedepolitiikan neuvonantajana ja aloitteentekijänä. NordForsk järjesti keväällä 2014 asiantuntijaseminaarin, johon myös TJNK:n pääsihteeri osallistui. Raportti seminaarista on nyt julkaistu. Se antaa yleiskuvan hyvän tieteellisen käytännön kansallisista järjestelmistä ja tutkimuseettisten loukkausten käsittelemisestä Pohjoismaissa. 

18.8.2015

TIEDOTE 12.3.2015
Etiikan päivä 2015

Tutkimuksen yhteiskuntavastuu tärkeää

Tutkimuksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa laadukasta tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä yhteiskunnassa, totesi akateemikko Risto Nieminen avatessaan Etiikan päivän 2015.

18.8.2015

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Suomen tietokirjailijat ry järjestivät vuonna 2014 tietokirjallisuuden ja tietokulttuurin tilaa ja tulevaisuutta käsitelleitä tilaisuuksia. Keskusteluihin osallistui kustannusalan ja tiedemaailman ammattilaisia ja tietokirjailijoita. Tilaisuuksien viestit on koottu yhteen teeseiksi, tavoitteiksi, joiden toteutuminen on edellytys tietokirjallisuuden ja tietokulttuurin sekä suomalaisen osaavan yhteiskunnan menestykselle.

18.8.2015

ETIIKAN PÄIVÄ 2015: HYVÄ JA PAHA TIETO

Aika: 12.3.2015
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Ennakkoilmoittautuminen on päättynyt ja istumapaikat varattu.

OHJELMA

9.30 Aamukahvit

10.00 Tervetuloa!

Akateemikko Risto Nieminen, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

18.8.2015

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta jakaa vuosittain kohdeapurahoja, tekee esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista sekä laatii tietokirjallisuuden osalta yleisten kirjastojen ostotukilistan. Lisäksi se antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tekee esityksiä ja aloitteita eri tavoista edistää tiedon levittämistä.